Revize

Revize výchozí při prvním uvedení elektrických zařízení do provozu i revize periodické u elektrických zařízen již provozovaných.

Revize elektrických silnoproudých sítí provádíme v souladu s normou ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61 ed.2. Sem spadají elektrická zařízení, jež jsou pevně instalována v budovách. Jedná se především o rozvaděče, rozvodnice, zásuvkové, světelné, motorové a ostatní napájecí okruhy pro celý sortiment instalovaných technologií.

Cílem je podat klientovi celkový obraz fyzického a morálního stavu jeho el. zařízení, upozornit na případná rizika a navrhnout řešení s ohledem na bezpečnost a zdraví osob a majetku.