Ostatní

  • služby v oblasti požární ochrany a prevence
  • poradenství v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci
  • školení PO a BOZP za přítomnosti lektora nebo e-learningem
  • elektorinstalace, slaboproud, silnoproud...