Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

BOZP je souhrnem opatření, která jsou stanovena legislativou a konkrétním zaměstnavatelem. Je účinnou prevencí vůči případnému ohrožení nebo poškození zdraví během pracovního procesu. Dále hovoříme o ochraně majetku a lidského zdraví. Povinnost zajistit BOZP vyplývá ze zákona pro každou společnost či OSVČ.

 • zpracování dokumentace BOZP
 • analýza rizik
 • kategorizace prací – zařazení do kategorie dle hygienických předpisů
 • stanovení povinností na úseku BOZP (centrální směrnice BOZP organizace)
 • směrnice pro výdej osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • směrnice dopravy – povinnosti při provozování dopravních vozidel
 • zpracování osnov pro jednotlivé druhy školení
 • traumatologický plán – zásady poskytování první pomoci
 • harmonogramy revizí, kontrol atd.
 • revize a kontroly elektrického vybavení (spotřebičů, nářadí atd.), kontroly a revize elektrických zařízení
 • kontroly a revize hromosvodů
 • revize a kontroly transformátorů a rozvaděčů
 • kontroly a revize plynového zařízení a vybavení, revize tlakových nádob
 • určení osob odpovědných za provoz, místní provozní předpisy k zařízením, pokud chybí původní dokumentace
 • zajistíme a dodáme potřebné bezpečnostní tabulky
 • revize bezpečnosti regálů a žebříků